Автоматизована система оперативного обліку та контролю

Програма автоматичного обліку та контролю на підприємстві БІЗНЕСМЕЙТ - це насамперед зручний інструмент для всіх користувачів - від власника підприємства до рядового працівника.

Програма Businessmate це нервова система сучасного підприємства. Вона допомагає збирати та аналізувати інформацію в реальному часі роботи підприємства, бачити, пам'ятати, моделювати, планувати, приймати рішення, впроваджувати нові методи управління. 

Одною з важливих сторін програми є система обліку, що допомагає створити додаткову мотивацію працівників, аналізувати ефективність інвестицій, визначати собівартість та ціну продукціії та інше.

Особливе місце системи посідає розрахунок і облік часу виконання операцій та проектів. Вдосконалення виробничого процесу через планування часу, формування та відображення послідовності операцій у проектах, як наслідок - виявлення "вузьких місць" у процесах підприємства.

Зручна автоматична реєстрація операцій та подій, автоматизація обліку - все це сприятиме значному зменшенню адміністративних витрат та вдосконаленню і розвитку підприємства.

Система є багатокористувацька та побудована за принципом "клієнт-сервер" з можливістю одночасного доступу до неї багатьох користувачів із різними правами та функціональністю.
Система є гнучка та універсальна. Принципи закладені в роботу системи дозволяють її використовувати на підприємствах різних галузей, як виробничих (особливо!) так і торгівельних.

Впровадження системи в експлуатацію можна здійснювати поступово, паралельно із навчанням персоналу, поступово нарощуючи використання можливостей і функцій. 

Власники, директори, менеджери, бухгалтери, оператори та ін. - кожний з них отримує персонально налаштовану, з відповідним функціоналом, допусками та звітами програму, яка допоможе значно скоротити часові затрати на адміністрування та облік операцій, проектів, матеріалів, угод та інше, та краще налагодити взаємодію в колективі, з клієнтами та підрядниками.

Облік, моніторинг, правильне формування цін на продукцію, товари чи послуги, система взаємодії з клієнтами та підрядниками, аналіз руху коштів, контроль і планування роботи - важливі складові управління, що допоможуть Вам вивести підприємство на якісно новий рівень розвитку.

Для замовлення програми перейдіть за цим посиланням.

З питань тестування даного програмного забезпечення звертайтесь до Тараса Сороки.